Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

proizvodi

Serija referentnih materijala za hemijsku analizu ugljičnog čelika i legiranog čelika

  • Certified Reference Material

    Certificirani referentni materijal

    CRM se koristi za kontrolu kvaliteta i kalibraciju analitičkih instrumenata u analizi željezne rude, a koristi se i za ocjenu i verifikaciju tačnosti analitičkih metoda.CRM se može koristiti za prijenos izmjerene vrijednosti.

  • Reference Material For Physical Testing

    Referentni materijal za fizičko testiranje

    Ovi sertifikovani referentni materijali se sastoje od 16 uzoraka uglja sa različitim sadržajem sumpora koji se koriste kao analitički standardi za analize uglja.Osim sumpora, certificirani su za njihov pepeo, isparljive tvari, kalorijsku vrijednost, ugljik, vodonik, dušik i pravu relativnu gustinu.Svi podaci su dati u tabeli 1.