Series Reference Materials Of Ores

proizvodi

Referentni materijali serije ruda

  • Reference Material For Environmental Testing

    Referentni materijal za ispitivanje okoliša

    CRM se koristi za kontrolu kvaliteta i kalibraciju analitičkih instrumenata u analizi ferotitana.Takođe se koristi za evaluaciju i verifikaciju tačnosti analitičkih metoda.CRM se može koristiti za prijenos izmjerene vrijednosti.

  • Reference Material For Chemical Testing

    Referentni materijal za hemijska ispitivanja

    CRM se koristi za kontrolu kvaliteta i kalibraciju analitičkih instrumenata u analizi koncentrata gvožđa.Takođe se koristi za evaluaciju i verifikaciju tačnosti analitičkih metoda.CRM se može koristiti za prijenos izmjerene vrijednosti.