Gas Reference Materials

proizvodi

Referentni materijali za gas

  • Certified Reference Material of Benzoic Acid

    Certificirani referentni materijal benzojeve kiseline

    CRM se koristi za verifikaciju/kalibraciju kalorimetra sa kiseonikom.Takođe se koristi za evaluaciju i verifikaciju tačnosti analitičkih metoda.CRM se može koristiti za mjerenje kalorijske vrijednosti u elektroenergetici, uglju, vojnoj industriji, naučnim istraživanjima i drugim oblastima.